Materiaalipankki

Lääkkeellisen kotihappisäiliön turvallinen käyttö kotona, video
https://www.youtube.com/watch?v=66FP6JddJ2A&feature=youtu.be
Kelan nettisivut
www.kela.fi
Korvausten hakeminen Kelalta
Hengitysliiton nettisivut
www.hengitysliitto.fi
Hengitysliiton Hengitä ja hengästy -opas
www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/hengitajahengasty.pdf
Filhan nettisivut
www.filha.fi
Keuhkotalon nettisivut
www.terveyskyla.fi/keuhkotalo
European lung foundationin ohjeistukset lentomatkustamista varten (englanniksi)
www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/air-travel/airline-index/?page=5
Käyttöoppaat ja tuotetiedotteet
THEROX TÄYTTÖ JA KÄYTTÖOPAS
Vapaamman liikkumisen vaihtoehdot
Zen-O happirikastin
INOGEN One G3 HF happirikastin
INOGEN One G4 happirikastin
Z1 Auto CPAP
Z1 CPAP