Keuhkokuntoutus

Kuntoutus on sisältynyt keuhkoahtaumataudin kansainvälisiin hoitosuosituksiin jo pitkään. Keuhkopotilaan kuntoutus on laaja, moniammatillinen kokonaisuus, joka on suunnattu keuhkosairaiden ja heidän perheidensä auttamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää yksilön riippumattomuus ja yhteiskunnallinen toimintakyky.14

Keuhkoahtaumapotilaiden kuntoutuskurssit on yleensä järjestetty potilasjärjestöjen organisoimana tai ostopalveluina. Tuloksellinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa myös avokuntoutuksena polikliinisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten omana toimintana tai kotona erityishenkilökunnan valvomana. Laitoskuntoutus voi olla tarpeen erityistilanteissa tai avokuntoutusmahdollisuuksien puuttuessa.14

Keuhkokuntoutus on ohjelma, johon lääkäri lähettää potilaan. Se toteutetaan fysioterapeutin tai kuntohoitajan ohjaamissa pienryhmissä. Keuhkokuntoutusta voidaan järjestää esimerkiksi kahdesti viikossa 12 viikon ajan ja samalla potilasta ohjeistetaan liikkumaan päivittäin kotona omatoimisesti. Fyysisten harjoitusten lisäksi ohjelmaan sisältyy potilasohjausta. Kuntoutusjakson alussa ja lopussa potilas suorittaa kuuden minuutin kävelytestin ja lihasvoimaa mittaavat testit. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tuloksen potilaan normaalin seurantakäynnin yhteydessä. Käytännön kokemus on osoittanut, että keuhkokuntoutus parantaa selvästi potilaan vointia ja sairauden ennustetta.10

Keuhkokuntoutus on suunnattu keuhkoahtaumapotilaille, joilla on lääkehoidosta huolimatta jatkuvasti oireita. Sitä tarjotaan potilaille, joiden suorituskyky heikkenee ja joiden liikkuminen on vähäistä. Myös toistuvat pahenemisvaiheet ovat peruste keuhkokuntoutukselle, sillä ne invalidisoivat potilasta nopeasti. Potilaan lähettäminen kuntoutukseen heti pahenemisvaiheen jälkeen pienentää uuden sairaalahoidon ja jopa kuoleman riskiä.4

Lähteet
  • 4 Käypä hoito -suositus. Keuhkoahtaumatauti. 13.6.2014. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06040#suositus
  • 10 Viita A-M, Haal J, Ekroos H: Keuhkoahtaumapotilaiden kuntoutuksen kustannusvaikuttavuus Suomessa. Suomen Lääkäri lehti 11/2014 v sk 69
  • 14 Kinnunen, T. (2007). Hospital treatment for chronic obstructive pulmonary disease in Finland: length of stay and its correlation with the prognosis. Acta Univ. Oul. D 915, 2007