Rohkaistu liikkumaan

Liikkuminen on keuhkoahtaumapotilaalle erittäin tärkeää. Fyysinen epäaktiivisuus ja siitä johtuva huonokuntoisuus vaikuttaa suoraan keuhkoahtauman etenemiseen ja ennustaa taudin pahenemista ja suurempaa kuolleisuutta. Jokaisen sairastuneen tulisi saada ohjausta ja neuvontaa sekä kuntoutusta liikuntakyvyn ylläpitämiseen.4 Liikkuminen missä tahansa muodossa on suositeltavaa kaikille keuhkoahtaumatautia sairastaville.8

Säännöllinen liikunta vähentää riskiä joutua sairaalaan sairauden pahenemisvaiheessa sekä lisää elämänlaatua ja eliniänodotetta.9 Keuhkoahtaumatautipotilasta on kannustettava liikkumaan.4 Tämä on tärkeä tehtävä etenkin hoitohenkilökunnalle. Yhteinen viesti antaa uskottavuutta ja vaikuttaa sairastuneen tietoisuuteen sekä asenteisiin liikkumista kohtaan. Liikkumisessa on tärkeintä huomioida sairastuneen oma lähtötilanne. Keskeistä olisi, että keuhkoahtaumapotilas liikkuisi enemmän arjessa.

Olemme koonneet ohjeita arkeen keuhkoahtaumataudista tai hengenahdistuksesta kärsiville. Lue lisää täältä.

Lähteet