Ohjeet arkeen

Laadukas uni

Keuhkoahtaumapotilaan unen laatu on merkittävästi heikentynyttä. Unen laatua voi edistää vähentämällä yskimisestä ja hengenahdistuksesta aiheutuvia häiriöitä.15

Myös samanaikainen uniapnea ja tietyt lääkkeet voivat häiritä yöunta. Uniapneassa hengitys keskeytyy unen aikana sekunneista jopa minuutteihin.16 Uniapneaan liittyvät hengityskatkokset voidaan hoitaa yöllä käytettävällä ylipainemaski- eli CPAP-hoidolla. Mikäli keuhkoahtaumatautipotilaalle on kehittynyt pitkäaikainen hapenpuute, voidaan se korjata yöllä käytettävällä happirikastinhoidolla.11

Unen laatua voi parantaa myös omilla toimillaan16
  • Huolehdi rauhallisesta ympäristöstä.
  • Pidä huonelämpötila sopivana.
  • Pidä nukkumisaikataulusi säännöllisenä.
  • Rauhoitu ennen nukkumaanenoa.
  • Mene sänkyyn vasta, kun olet väsynyt.
  • Älä nuku päiväunia.
  • Vähennä kahvinjuontia, etenkin iltaisin.

Ravitsemus

Säännöllinen laadukkaan ravinnon saanti ja ateriarytmi on keuhkoahtaumapotilaalle erittäin tärkeää. Alipainoisella potilaalla huono ravitsemustila lisää akuutin hengitysvajauksen vaaraa ja ennustaa hengityskoneeseen joutumisen tarvetta. Sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen joutuneista potilaista 25 % kärsii aliravitsemuksesta. On tärkeää huolehtia ruoan riittävästä energiapitoisuudesta, ja lisätä etenkin proteiineista ja pehmeistä rasvoista saatua energiaa. Myöskään ylipaino ei ole hyvästä – normaalipainoisen on helpompi hengittää.4

Ruokahalua saattaa vähentää sairauden tuoma väsymys, voimattomuus, hengenahdistus tai masentuneisuus. Täysinäisyyden tunne syömisen jälkeen voi aiheuttaa hengenahdistusta ja pahoinvointia, joten kannattaa suosia pienempiä ateriakokoja ja syödä vastaavasti useammin riittävän energiansaannin turvaamiseksi. Myös yskiminen ja limaneritys voivat vähentää ruokahalua.11

Ruoanlaitto itsessään vaatii myös energiaa, joten aterioiden suunnittelu, lepo ennen ateriaa ja happihoito ruokailun aikana säästävät voimia. Keittiön käytännön järjestelyt kannattaa tehdä sairastuneen ehdoilla. Esimerkiksi kattilat ja yleiset ainekset voi sijoittaa mahdollisimman lähelle vyötärön korkeutta, ettei ruokaa laittaessaan tarvitse turhaan nostella käsiä tai kumartua. Lisäksi hyvä seura, rauhallinen ruokailuympäristö ja kaunis kattaus lisäävät ruokahalua ja syömisen mielekkyyttä.11

Hengityssairaan yleinen aktiivisuus, sosisaalinen elämä ja vertaistuki

Hengityssairaana on tärkeää pyrkiä olemaan aktiivinen ja toimelias. Vaikka postilaatikolla käynti pelottaa ja ajatus hengästymisestä vie jalat alta, epämukavuusalueelle kannattaa pyrkiä. Pienikin liikkuminen saattaa tuntua aluksi turvattomalta, mutta sillä on suuri merkitys sairastuneen elämänlaadulle. Hengästyminen ja hengenahdistus on opeteltava erottamaan toisistaan: hengästyminen on vain hyväksi ja hengenahdistusta voi hallita tauoilla ja liikkumalla lyhyemmissä jaksoissa. Päivittäiset rutiinit, mielekäs tekeminen ja omatoimisuuden ylläpitäminen ovat avainasemassa elämänlaadulle.11

Arjen askareissa voi opetella toimintatapoja, jotka säästävät energiaa. Esimerkiksi kumartuminen pahentaa hengenahdistusta, käsien kannattelu kuluttaa energiaa ja käyttää samoja lihasryhmiä kuin hengittäminen, joten ne lisäävät hengenahdistusta. Kodin voi järjestää niin, että tietyt arjen toiminnot tapahtuvat tietyissä paikassa, jossa tarvittavat tavarat ja välineet ovat helposti saatavilla.11

Mikäli toimintakyvyn ylläpitäminen tuntuu tarvitsevan arviota ja ohjausta, kannattaa keskustella fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan kanssa.11

Vammaispalvelulain mukaa keuhkoahtaumaa sairastava voi hakea kunnan sosiaalitoimesta kuljetuspalveluja ja korvauksia asunnon muutostöistä, jotka helpottavat potilaan liikkumista. Lisätietoja voi lukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.11

Keuhkoahtauman kanssa eläminen aiheuttaa tiettyjä rajoituksia, mutta sosiaalisesta elämästään kannattaa pitää kiinni. Ystävien, lasten ja lapsenlapsien tapaaminen pitää mielen virkeänä ja arjen toimintakyky säilyy parempana. Sairaus koskettaa myös perhettä ja läheisiä ja sairastunut saattaa pelätä kuormittavansa läheisiään liikaa arjen huolillaan ja sairauskokemuksillaan.11

Hengitysliitto ja sen paikallisyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmiä, joissa pääsee keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden hengityssairaiden kanssa. Se antaa mahdollisuuden pohtia tilannetta yhdessä muiden kanssa sekä saada ja antaa tukea. Samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tapaaminen on tärkeä tukiverkosto sairastuneelle.11

Lähteet